TarihSayfası tarihsayfasi.comBüyük Bir Kayıp

İbrahim´in duası kabul oldu. Arabistan´dan ve daha uzaklardan gelen hacılar tarafından getirilen zenginlikler Mekke´yi doldurdu. Büyük Hac yılda bir kez yapılıyordu; fakat: Kâ´be, Umre yapılarak yılın istenilen zamanında zi­yaret edilebilirdi; bu ib? d etler, ibrahim ve İsmail´in koy­duğu kurallara göre şevk ve bağlılık içinde yapılmaya de­vam ediyordu. İshak´ın soyundan gelenler de, Kâ´be´yi İb­rahim tarafından yapılan kutsal bir tapınak olarak ziya­ret ediyorlardı. Bu onlar için Tanrı´nın var olan mabed-lerinden sadece biri idi. Fakat yüzyıllar geçtikçe tek Tan­rı´ya olan ibadetin saflığı bozulmaya ve kirlenmeye baş­ladı. İsmail´in soyundan gelenler, Mekke vadisine sığma­yacak kadar çoğaldılar; uzaklara göç edenler bu kutsal tapınaktan taşlar alıp, Kâ´be adına onlara saygı göster* diler. Daha sonraları, komşu putperest toplulukların etki­siyle bu taşlara putlar da eklendi; ve sonunda hacılar bu putları Mekke´ye de taşımaya başladılar. Bu putlar Kâ´be´-nin içine kondu, işte o zaman yahudiler İbrahim´in tapma­ğını ziyaret etmeye başladılar1.

Putperestler, putlarının Tanrı ile insan arasında ara­cılık yaptığını savunuyorlardı. Bu nedenle, Tanrı ile olan ilişkileri günden güne azaldı ve Tanrı onların hayatından uzaklaştıkça, Ahiret´e olan inançları zayıfladı, sonunda çocuğu ölümden sonraki yaşama inanmamaya başladılar. Fa­kat gerçeği görebilenler için, onların Hak yoldan saptığını gösterir birçok delil vardı: artık Zemzem kuyusuna önem vermiyorlardı, nerede olduğunu bile unutmuşlardı. Bunun asıl sorumlusu Yemen´den gelen Cürhümilerdi. Onlar Mek­ke´nin yöneticiliği görevini üstlenmiş, İbrahim´in soyundan gelenler de bunu kabullenmişlerdi, çünkü ismail´in ikinci karısı bir Cürhümi idi. Fakat Cürhümiler her türlü ada­letsizliği uygulamaya başladığında diğer kabileler onları Mekke´den kovdular. Cürhümiler ayrılmadan önce Zemzem kuyusunu doldurdular ve üstünü örttüler. Şüphesiz bunu intikam almak için kinlerinden yaptılar, fakat yıllardan beri hacıların Kâ´be´ye getirdiği mücevherleri, geri dönüp zengin olmak için kuyuya gömdükleri ve üstünü kumla kapladıkları da olasıdır. ´

Onların görevini, yanı Mekke´nin yöneticiliğini Huzaa kabilesi üstlendi. Bu kabile İsmail´in soyundan gelen, Ye-men´A göç eden, daha sonra tekrar kuzeye dönen bir Arap kabilesidir. Fakat Huzaa da, atalarına verilen bu harika suyun kaynağını araştırmadı. Çünkü o günlerde, Mekke´­de başka kuyular kazılmış ve Tanrı´nın bu hediyesi bir ih­tiyaç olmaktan çıkmış, Kutsal Kuyu yarı unutulmuş bir hatıra olarak kalmıştı.

O halde Cürhürmlerin suçuna Huzaa´lar da ortak ol­muşlardır. Onlar diğer yönlerden de suçludurlar onların bir şefi, Suriye´den dönerken Moabi´lerden, putlarından bi­rini vermelerini istedi. Ona Hubel´i verdiler. Beraberinde Mekke´ye getirdiği Hubel, Kâ´be´ye kondu ve Mekke´nin baş putu oldu.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b> <center>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar