TarihSayfası tarihsayfasi.comÖlüm Üzerine Biat Edilmesi

Seleme b. el-Ekvâ’nın Hz Peygamber’e Ölüm Üzerine Biat Etmesi

- Seleme b. el-Ekvâ şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber’e biat ettikten sonra gidip bir ağacın gölgesine oturdum. Halk çekildikten sonra Hz. Peygamber bana

‘Ey Ekvâ’nın oğlu! Biat etmez misin?’ dedi.

‘Ey Allah’ın Rasûlü! Biat ettim ya!’ deyince de

‘İkinci kez’ buyurdular. Bunun üzerine ben de ikinci defa olarak biat ettim. Biz o gün ölüm üzerine biat etmiştik.[1]

- Harre günü[2] bir kişi Abdullah b. Zeyd’e gelerek

‘İbn Hanzele çevresindekilerden ölüm üzerine biat alıyor’ dedi. Bunun üzerine Abdullah b. Zeyd şunları söyledi:

‘Ben bu hususta Hz. Peygamber’den sonra hiç kimseye biat etmem. Ölüm üzerine biatı Hz. Peygamber almıştır.[3]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Aynı VII/16 (Müslim, Nesai ve Tirmizi’nin de rivayet ettiği zikredilmektedir); Beyhaki VII/146; İbn Sa’d IV/39

[2] Bu gün İslam tarihinde meşhur bir gündür. Harre Medine’nin hemen dışında siyah taşlı bir arazinin adıdır. Yezid b. Muaviye devrinde Şam askerleri bu Harre gününde Medine’yi yağmalamışlardır. Bu ordunun kumandanı Müslim b. Ukbe el-Mürri olup ashab ve tabiinle savaşmak üzere gelmişti. Bu olay Hicri 63 senesi Zilhicce ayında meydana gelmiştir. Bu olayın akabinde Yezid helak olmuştur.

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/241.

[3] Aynı VII/15 (Abdullah b. Zeyd’den. Ayrıca Müslim’in de rivayet ettiği zikredilir); Beyhakı VIII/146.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b> <center>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar