TarihSayfası tarihsayfasi.comİslam Üzerine Sahabenin Biat Etmesi

Cerir’in Bu Husustaki Hadisi

- Cerir şöyle anlatıyor: Biz Hz. Peygamber’e kadınların biat ettikleri konular üzerine biat ettik. Bizden her kim kadınlara, üzerine biat alınan şekillerden biriyle dokunmadan ölürse Hz. Peygamber cennet için ona kefil olacaktır. İçimizden kadınlardan birşey elde edip de kendisine şer’î had tatbik edilenler için bu ceza bir keffaret yerine geçecektir. Yine bizden kadınlardan birşey elde eden ve onu gizleyen bir kimse ölürse onun hesabı Allah katındandır.[1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kenz I/82 (İbn Cerir’in de rivayet ettiği kaydedilir); Mecma VI/36 (Heysemi burada ‘Hadisde Seyf b. Harun vardır. Ebu Nuaym ona sika der; fakat bir cemaat da zayıf sayar’ der).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/229.

Mekke’nin Fethi Günü Büyük-Küçük, Kadın-Erkek Bütün Halkın Şehâdet Getirip Biat Etmeleri

- Muhammed b. Esved b. Halef şöyle anlatıyor: Babamdan şunları dinledim: Babam Mekke’nin fethi günü halktan biat alan Hz. Peygamber’i görmüştür. Hz. Peygamber Karn denilen tepenin (Siyer-i Halebî’ye göre Safa tepesi I/109) yanına oturmuş ve bakışlarını ona çevirmiş, etrafındaki halktan İslâm üzerine biat alıyordu. Bunun nasıl olduğuna gelince; Hz. Peygamber Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in de O’nun kulu ve Rasûlü olduğuna şahitlik etmek üzere biat alıyordu.[1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Bidaye IV/318 (İmam Ahmed’den); Mecma VI/37 (Taberani’nin Kebir ve Sağir’inden); Kenz I/82 (Begavi, İbnü’s-Seken, Hakim ve Ebu Nuaym’ın bu şekilde rivayet ettiği söylenir).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/229.

Mücâşi’ ve Kardeşinin İslâm ve Cihat Üzerine Biat Etmeleri

- Mücâşi’ b. Mes’ud şöyle anlatıyor: Kardeşimle birlikte Hz. Peygamber’e gittik ve ona hicret üzerine bizden biat almasını söyledik. Hz. Peygamber

‘Hicret, zamanında onu yapanlara mahsus olarak geçti’ buyurdular. Biz de

‘Peki bizden ne üzerine biat alacaksın’ diye sorduk. Bunun üzerine Hz. Peygamber

‘İslâm ve cihad üzerine’ buyurdular.[1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Aynı VII/16 (Müslim ve Buhari’nin rivayet ettiğini söyler); Kenz I/26, 83 (İbn Ebi Şeybe’den. O şöyle diyor: ‘Bunları Mücaşi’nin kardeşinden sordum. O da doğru olduğunu söyledi’).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/229.

Cerir b. Abdullah’ın İslâm Üzerine Biat Etmesi

- Cerir b. Abdullah, Muğîre b. Şûbe’nin vefatında minbere çıkarak bir hutbe okudu ve şunları söyledi:

‘Size tek ve ortaksız olan Allah’ın takvasını; vakar ve ağırbaşlılığı tavsiye ediyorum. Çünkü ben Hz. Peygamber’e şu ellerimle İslâm üzerine biat ettim. Orada Hz. Peygamber’e her müslümana nasihat edeceğime dair söz verdim. Kâbe’nin Rabb’ine and içerim ki ben hepsine nasihat ediciyim ve sizin için Allah’tan af talebinde bulunuyorum’. Bunları söyledikten sonra minberden indi.[1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Ebu Avane, Müsned I/38 (Ziyad b. Ilaka’dan); Buhari I/14 (Tamamını); Beyhaki ve diğerleri de Ziyad b. el-Haris’den.

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/230.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b> <center>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar