TarihSayfası tarihsayfasi.comHz. Peygamber´in Yolculuk Esnasında Halkı İslâm’a Davet Etmesi

Hicret Yolculuğu Esnasında Halkı İslâm’a Davet Etmesi

- İbn Saad babası Sa’d’ın şöyle dediğini anlatıyor: Hz. Peygamber, beraberinde Ebubekir olduğu halde, bize geldi. Ebu Bekir’in daha önce emzirilmek üzere bize bıraktığı kızı yanımızdaydı. Hz. Peygamber en kısa yoldan Medine’ye gitmek istiyordu. Ben ona:

‘İşte Rekube’nin şu deresi var ya! Oradan gidiniz! Orada Eslem kabilesinden iki hırsız vardır. Onlara el-Muhanan denilir. İstersen onların yanından gideriz’ dedim. Hz. Peygamber kendilerini onların yanından götürmemi istedi. Biz onları görünceye kadar yola devam ettik. Onlara yaklaştığımız zaman birisi diğerine: Bu, Yemenl

i kişidir, diyordu. Hz. Peygamber onları İslâm’a davet etti ve İslâm’ı kendilerine anlattı. İkisi de müslüman oldular. Sonra Hz. Peygamber kendilerine isimlerini sordu. Onlar

“Biz El Muhanan (yani kıymetsiz iki kişiyiz” dediler. Hz. Peygamber:

“Hayır! Siz kıymetsiz değilsiniz. Belki siz El-Mukerreman (yani ikram edilmiş, şerefli iki kişi)sınız! dedi ve onları Medine’ye, kendi yanına çağırdı”[1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] İmam Ahmed (İbn Sa’d’dan, o da babası Sa’d’dan); Heysemi VI/58

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/96.

Hz. Peygamber’in Sefer Halinde Bedevîleri İslâm’a Davet Etmesi

- Rasûlullah ile beraber bir seferdeydik. Bir bedevî geldi. Rasûlullah’a yaklaştığında ona nereye gittiğini sordu. O da Rasûlullah’a ailesinin yanına gittiğini söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber

‘Sana hayırlı bir şey teklif edeyim mi?’ dedi. Bedevî

‘O nedir?’ diye sordu. Hz. Peygamber

‘Allah’tan başka ilah olmadığını, Allah’ın bir olduğunu, ortağı olmadığını, Muhammed’in de Allah’ın kulu ve rasûlü olduğunu kabul edecek ve şahidlik yapacaksın’ dedi. Bedevî

‘Bunun doğru olduğuna dair bir delil var mıdır?’ dedi. Hz. Peygamber

‘Evet, şu ağaç!’ dedi ve ağacı çağırdı. Ağaç tam derenin kıyısında bulunuyordu. Ağaç yeri yara yara Hz. Peygamber’e doğru geldi, yanında durdu. Hz. Peygamber ağaca

‘Böyle olduğuna şehâdet eder misin?’ diye üç defa sordu.

Ağaç da Rasûlullah’ın dediği gibi şehadet etti ve sonra da eski yerine döndü. Bunun üzerine Bedevî ‘Kavmime gideyim, bana tâbi olurlarsa sana getiririm. Aksi takdirde ben sana gelirim, seninle beraber olurum’ dedi.[1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Hakim (İbn Ömer’den); Bidaye VI/125; Heysemi VIII/292; Tabarani; Ebu Ya’la; Bezzar.

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/96-97.

Hz. Peygamber’in Hicret Esnasında Bureyde b. Husayb ve Beraberindekileri İslâm’a Davet Etmesi

- Rasûlullah, Mekke-i Mükerreme’den Medine’ye hicret ederken El-Ğamim (Mekke’ye iki konak mesafede bir vadi) denilen yere vardı. Orada Bureyde b. Husayb, Rasûlullah’a geldi. Hz. Peygamber onu İslâm’a davet etti. O da, beraberinde bulunanlar da müslüman oldular. Seksen hane kadardılar. Hz. Peygamber yatsı namazını kıldı. Onlar da peygamberin arkasında namazı eda ettiler.[1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] İbn Sa’d IV/242 (Asım el-Eslemi’den)

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/97.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b> <center>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar