TarihSayfası tarihsayfasi.comKanuni Sultan Süleyman'ın Hanımları ve Çocukları

Yılmaz Oztuna; Kaanuni'nin zevcelerinin sayısını, dört tane olarak gösterir ve bunlardan 1496'da doğup , 1550'de vefat eden ve adı bilinmeyen ancak, Mahmud adlı bir şehzadesi bulunan ve kendi makberi Şehzade camiinde bulunan bir ha­nımdan haber verir.

1499'da Bursa'da doğmuş Abdullah kızı Mahi Devran Haseki, 1581'de 82 yaşında ölmüştür. Evliliği 52 sene sürmüşse de, bunun fiili olmadığını Mahi Devran Haseki'nin 1534'den sonra oğlunun yanında yaşadığını bildi­riyor. 1553'de yerleştiği Bursa'da, 28 sene muammer olmuş ve oğlu Şehzade Mustafa'nın türbesine defnolunmuştur.

Kaanuni'nin 3. hanımı ise; Gülfem Hatun adlı 1497'de İstanbul'da doğmuş, 65 yaşında olduğu halde yine İstanbul'da vefat eden bu zevcesi 51 sene süren izdivaç müddetiyle görülüyor ki evliliği 14 yaşındayken vukubulmuştur. Muraâd adlı bir şeh­zadesini babası boğdurtmuştur.

Dördüncü Hatun ise; Hurrem Haseki Sultandır. 1506'da İstanbulda doğmuştur. Ortodoks bir rahibin kızıdır, Müslüman olmadan önceki esas adı Aleksandra Lisovska'dır ve Roksalan'da denmektedir. Evlendi­ğinde oda 14 yaşında olup, 38 yıl dünyanın en büyük devlet başkanının hanımı olarak yaşamıştır. 1558'de vefatın da Süleymaniye Camiindeki türbesine gömüldü. Muhteşem Kaanuni'ye dört şehzade bir Sultanhanım doğurdu. Kızı Mihrimah olup, erkek çocukları, Mehmed, Selim, Bayezid, Cihan­gir ve Abdullah adlı şehzadelerdi. Çok hayrat yaptırmıştır. Mimar/Sinan'ı çok çalıştırmıştır.

Bir de Uluçay'a göz atalım ,bakalim bu hususda neler yazmış!

Uluçay bey, Hurrem Sul­tan, Mahidevran ve Gülfem Hatundan bahsetmekle beraber adı bilinmeyen hanımdan bahsetmez ancak Kaanuninin baş­ka eşleri olabileceğimde beyan eder. Gülfem Hatun'unsa öldurulduğunu yazar. Ancak kabir taşında şehide-i saide yazı­yor olması yâni kutlu şehid mânasına gelen bu ifadenin kötü bir eylemin sahibi olmadığını akla getiriyor. Hurrem Sultan hakkında uluçay menşei hakkında pek çok çeşit rivayet ileri sürmüştür. Ancak İstanbul'da doğdu dememiştir. Mahidevran hatunun, Hurrem Sultan ile hayli didiştiği ancak galibiyetin Hurrem'de kaldığı, su götürmez.

Kaanuni'nin kızlarına gelince uluçay, Mihrimah hanımsultan'ın ve Raziye hanımsultan'ın kızından başka kız yazma­maktadır. Mihrimah Sultan Kaanuni'nin tek kızı olduğu husu­su, Yahya Efendiye ait türbede medfun ve kabir taşında "Ta­sasız Raziye Sultan Kaanuni Sultan Süleyman kerimesi ve Yahya Efendinin mânevi kızı" olduğu yazılı olması böylece bir tashihe uğramış oluyor.

Bunun yanında Mihrimah Sultan'in İstanbul'da 1522'de doğduğu ve 25/ocak/1578'de Istanbulda vefat babasının türbesine defnolunmuştur. Çok hayırhah bir hanımdır. Edirnekapı'daki Sinan yapısı Camii bu hanımsultan yaptırmış ve adıyla anılmaktadır. İzdivacı 1539'da Rüstem Paşa ile olmuş­tur. Rüstem Paşa daha sonra sadrıazam yapılmıştır. Hurrem Sultan-Mihrimah ve Rüstem Paşa Kaanuniden sonra, padi­şah olması muhtemel olan şehzade Mustafa'yı ki bu şehzade Mahidevran hatunun oğludur saf dışı bıraktılar. Mustafa'nın boğdurulmasın da payları olduğu rivayeti vardır. Sevilen şeh­zadenin katlini, bu üçlünün işi olarak tahmin eden askerin tatmini için ve belki de evlâdının zayiinde dahli olduğunda şüphesi olduğundan olabilir. Rüstem Paşayı sadaretten azlet­ti. Mihrimah Sultan daha sonra annesi Hurrem Sultan'ın ve­fatı üzerine, babası Kaanuni'nin, dert ortağı olduğu görüldü. Babasından sonra Osmanlı tahtına geçen 2. Selim ve onun oğlu 3. Murad zamanında da pek saygı gördü ve Hâla Sultan diye lakablandı.

Hemen ilâve edelimki Üsküdar'da İskele camii diye konuşulması tercih edilen camiin asıl adı ve yaptıranı bu Mihri­mah Sultandır. Dünyanın hayran olduğu padişah Kaanuni Sultan Süleyman baba olarak çok müşfik olmakla beraber devlet reisi olması hasebiyle devletin âli menfaati hususunda pek realist bir anlayış sahibidir.

Kırkaltı yıl süren devrinin bir evlâddan ziyade devlet reisi olacak anlayışıyla yetiştirilen şehzadeler, bu uzun saltanat dönemini sabırla bekleme gücünü gösteremediler. Şehzade katliyle bu padişahı suçlayanlar, hiç de şehzadelerin sabırsız­lığını göz önüne almadılar ve târih yorumlarını yaptıkları isti­kamet tabiatıyla doğru bir neticeye varamadı.

Yılmaz Öztuna değerli eseri Devletler ve Hanedanlar adlı çalışmasında Kaanuni'nin erkek evlâd sayısını onbeş olarak göstermektedir. Bizde bu bilgileri özetlemek suretiyle aktara­lım efendim:1512'de doğup, 1521'de 9 yaşında ölen Mah-mud, 1515'de doğan ve Konya Ereğli'de 6/kasım/1553 ba­bası tarafından boğdurulan, Mustafa, Amasya'da 1526'da doğup, Bursa'da 1533'de boğdurulan Mehmed, sadece Ölüm târihi bilinen Konya'da medfun Ahmed, 1521'de İstanbul'da doğup, 22 yaşında 1543'de Manisa'da Çiçek hastalığından ölen Mehmed, bebekken ölen Abdullah, 1524'de doğan ve bilahire 2. Selim unvanıyla tahta çıkan Selim, 1525'de do­ğup, 1562'de Kazvin'de İran Şahına verilen sipariş üzerine öldürttürülen Bayezİd, 1543'de Kütahya'da doğup, Kaz­vin'de 1562'de Şah'ın marifetiyle boğdurulan Orhan, yine Kütahya, Kazvin hattı içinde 1545 doğum, 17 yaşında 1562'de boğdurulan Osman, aynı hatta 14 yaşında öldürülen Abdullah, 3 yaşında Bursa'da boğdurulan Mehmed, İs­tanbul'da 1531'de doğup, Ağabeyi veliahd Mustafa'nın ida­mında geçirdiği şok'a bağlı olarak vak'adan 21 gün sonra 27/kasıml553'de vefat eden Cihangir ki İstanbuldaki Cihangir semti bu şehzadenin adına kurulmuştur. 1554'de doğup, sekiz yaşında 1562'de vefat ettiği bilinen ve hakkında başka bilgide bulunmayan Orhan'ı böylece sizlere naklettik.

Kanuni Sultan Süleymanın hayatı

Hürrem Sultan'ın Hayatı

Mahidevran Sultan'ın Hayatı

Hatice Sultan'ın Hayatı

hürrem haseki

arkadaşlar dizide sultan süleymanı harem hayatına düşkün bir padişah olarak göstermişler fakat yanlış. çünkü sultan süleyman aynı zamanda imamlıkta yapan evliya derecesine dahi yükselmiş mübarek bi padişahtı. tabi ki tarihi birebir bilemeyiz. zaten dikkat edersiniz ki dizi başlarken TARİHTEKİ OLAYLARDAN ESİNLENİLMİŞTİR yazıyor. yani bu da demek oluyor ki tarihle birebie aynısı değidir. evet meryem üzerliyi bende çok seviyorum. rolede muhteşem yakışmış. çoğu kişye çok zararı ama çoğu kişiye de bir o kadar faydası dokunmuş bir sultan. gerçek tarihi kastederek söylemiyorum ama dizinin en başında hürreme çok yüklenildi çok ezildi ve onu kötü yapmaya onlar itti.


haseki hurrem sultan

men shimdi cheqtigi diziye inaniyorum chunku okudum ve dizide de oyle gidiyoooooooooooooooooooooooooooooooo ::D men inaniyorum ve choq guzel dizidi bakin


osmanlıyı kötü tanıtıyorlar

osmanlıyı kötü tanıtıyorlar


osmanlıyı yapa yanlış tanıtan

osmanlıyı yapa yanlış tanıtan dizileri izleyip birbirnizi kırıyorsunuzama bu dizinin önemli anları sizin için belliymiş kim daha güçlü hiç seferleri ko4nuşmuyorsunuz varsa yoksa hürrem hiç size dizinin o bölümüyle ilgili soru sorulmayacak ama sınavlarınızda sefererle işgişi swru sorulursa kakadanak kalırsınız başbakana helal olsun iyiki bu dizi bitiyor ama meryem uzerli kendine yeni dizi bulur o diziyi değiştirir ama size hiçbir faydası dokunmaz hiç bunu akıl edebildinizmi ben cevabı biliyorum hayır ve bu sayfaya yorum bırakan herkes 6ya gidiyordur çünkü kendilerini çok büyük sanarlar şimdi diziye gelelim bence bu dizinin hiçbir faydası yok ama zararı çok zararlarınıda yazacağım öpüşme sahnelerini görüyorsunuz kanuniyi çok karı kız düşkünü gösteriyor bence benim yorumumu okuyup bir kendinizi teste sokun yoksa ileride hiç beğenilmeyen kemdini beğenmiş biri olursunuz bana laf sokmayın ama bende kuzenim dolayısıyla zorla bazı bölümleri izlemek zorunda kalıyorum ve o bölümlerde hürreme aşık oluyorum ve ben bir kızım benim yorumum bence burada yazılı olan her yorumdan katkat daha iyi sonra bana kendini bilmiş dersiniz ama bir kere bile kendinizi değerlendirmezsiniz işte siz birde türk olacaksınız ilk önce atalarınıza laf sokmayın sonra konuşun siz türk olmamalıydınız benim gibi düşünenler varsa ne mutlu bana ha bide arkadaşlar objektiv bakının benim gibi düşünmesi çok hoşuma gitti o gerçek bir türk ama siz değilsiniz .


osmanlı

arkadaşlar dizilerde görüp burda onun bunun hesabını yapıyorsunuz sizin yaptığınız ayıp değil mi hem o dizinin kurgu olduğunu herkes bilir yani bilmeyen varsa bizim devlet yandı


hepiniz çok biliyosunuz

hepiniz çok biliyosunuz sanki
dizinin yada tarihin avukatlığını yapmak size mi düştü bırakın kim ne yapıyorsa yapsın böyle şeylere inanmayın ya ...


O zaman Atatürk'ün kurgusu nu

O zaman Atatürk'ün kurgusu nu yapin kardeşim
Osmanlı rahat bırakın


Atatürk'e nasıl bağladın

Atatürk'e nasıl bağladın olayı ? Ayrıca spartacus yayınlanırken ağzınızda salyalarla izlediniz, bu roma tarihi değil diye laf edeniniz oldu mu ? tarih öğrenecekseniz gidin, ilber ortaylı, halil inalcık, sinan meydan okuyun, tv dizilerinden öğrenmeyin. ki madem rahatsızsınız neden izliyorsunuz. izlemiyorum diyeceksen de izlemiyorsanız içeriği nerden biliyorsunuz.


osmanlı

Arkadaşlar Osmanlı Tarihini yapa yanlış öğreten dizileri izleyip etkileniyorsunuz . Sizce bunlar doğrumu durun tuhmin ediyim sana ne diyeceksiniz ama içinize büs büyük bir kurt düşeçektir demek ki tüm bunların doğru olmadığını kanuni ve yakınlarına palavra atıldığını biliyorsunuz ama hala izliyorsunuz başbakan en doğrusunu yaptı


sultan süleyman han

bakın arkadaşlar dizide padişahımızı kıldan tüyden sebeplerle adam öldüren kendini çok yüce gören bi insan olarak tanıtmışlar o padişah ki sarayını istila eden karıncaları dahi öldürmeyecek kadar zarif ruhlu bi insanken nasıl olurda o kadar kolay bi insanın canını ala bilir size padişahınızı yamlış tanıtıyorlar bırakın kim haseki kim değil tartışmasını...


sultan süleyman han

sen herhalde iyi okumuyorsun kardesim, ne yaziyor orda kanuni öz oglunu Sehzade mustafayi bogdutturmus bu ne anlama geliyor bikiyormusun? demek ogluna kiyan herseye kiyar anlama gelyior !!! NOKTA
saygilar
HAN


sana katılıyorum sultan

sana katılıyorum sultan süleyman han çok haklısın valla


cevap

bak kardeşim bir şey yazarken bir şey biliyorsan yaz kendi oğlunu öldürdü diyorsun....osmanlıda fetret devri vardır süleymanın-musanın.mehmet çelebi kendi aralarında 9 yıl savaştılar ve binlerce osmanlı askeri biribirini öldürdü ...niye kardeşler arasındaki padişalık hırsı yüzünden ..beyazit bu oğullarını bodurup tek II mehmet çelebi sağ kalsaydı kendi aralarında savaşırmıydı ? yorum yaparken bilmeden kafanıza göre yazmayın


arkadaşlar objektif bakın

arkadaşlar objektif bakın güzellik çirkinlik hakkında kendi gözünüzle gördünüzmü siz sadece dizideki oyuncuların tipini yorumluyosunuz ayrıca hiç bir şeyden tam emin olmadıkça hiç bir hasekinin ve padişahın günahını almayın ayrıca bazılarınında dediği gibi hareme padişah dahi giremezken onun bunun yazdığı yalan yanlış şeylerle asla hiç kimseyi eleştirmeyin orası bir hatun eğitimhanesi padişahların sürekli birlikte olduğu kızların yarı çıplak dolaştığı bir yer değil diziye gelince evet bende izliyorum ve zevk duyuyorum sonuçta bu bir dizi belgesel değil elbette yanlışları var ama siz doğru olanı bildikten sonra eleştirmenin hiç bir mantığı yok bu benim fikrim sizinkilerede saygı duyuyorum...


mahidevran sultan

olm hepinizin ağzını burnunu kırarım.haseki sultan mahidevrandır öyle ipsiz sapsız oyunlarla haseki olunmuyo.canıma değsin oğlunu göremeden ölmüşş.hürremin kalbi temizmiş ibrahimi ve mustafayı o öldürdü bize bu canı allah verdi ve sadece o alır hürrem kim ki can almaya kalkıyo. kendinizi kandırmayın hürrem kötü biriydi hep kendini düşünüyordu.biraz daha güçlü olsaydı emin olun süleymanı da öldürüp tahta kendi çıkar osmanlıyı kendi yönetirdi.7 cihanı yöneten bir padişah nasıl olurda bu olayları gözardı eder. süleyman gerçektende körmüş.haseki sultanımız mahidevranın mekanı cennet olsun...


Kız mısın erkek misin sen

Kız mısın erkek misin sen hasedi mahidevran diyorsun ama kitap HÜRREM diyor napcammm


hürrem ne yaptıysa çocukları

hürrem ne yaptıysa çocukları için yaptı ve mustafala ibrahimi o değil kanuni öldürttü.televizyondaki dizilere bakıp gerçek hayatta böyle olduğuna inanmayın çünkü adı üstünde DİZİ...


Hürrem'den başkasını

Hürrem'den başkasını tamımam...


bu dizi sayesinde tarihten

bu dizi sayesinde tarihten zevk almaya başladım


mühtesem yüzyıl

ya gerçekten muhtesem yüzyılı izleyen varmı eger varsa cok yazık.....


asıl sana yazık

sana yazık


bu dizi sayesinde tarihimizi

bu dizi sayesinde tarihimizi araştırmak okumak fırsatı buldum zevklen izliyorum bilmedigim çok şeyi öğrendim tarih okumak şimdi daha zevkli geliyor


neyi öğrendin

neyi öğrendin?soruyorum sana neyi öğrendin tarihimizin o dizideki gibi olduğunumu sanıyorsunuz gerçekten yazık size evet bende o diziyi izliyorum ama adı üstünde dizi


o dizideki herşey yalan


osmanlı

ya gercekten muhtesem yüzyılı haklı bulyomusun buluyorsanız gercekten yazık ....


türk devletlerini yabancı

türk devletlerini yabancı devletler şavaşarak yenememiş malesef içimize soktukları kadınlarla yenmişler...


hürrem sultanın bilinmeyen bir kızı daha varmış doğru mu ?

hürrem sultanın bir tane daha kızı varmı kızının adı şafie ymiş ??


hayır yanlış safiye hürrem

hayır yanlış safiye hürrem sultanın torunu şehzade murat hanın eşidir.ayrıca safiye selim han2ın eşi nurbanunun kuzenidir.


Hürrem 4 şehzade vermiştir

Hürrem 4 şehzade vermiştir deniyor fakat 5 isim verilmiş....

Muhteşem Kaanuni'ye dört şehzade bir Sultanhanım doğurdu. Kızı Mihrimah olup, erkek çocukları, Mehmed, Selim, Bayezid, Cihan­gir ve Abdullah adlı şehzadelerdi.


abdullah da var evet ama çok

abdullah da var evet ama çok küçük bi yaşta öldüğü için pek anılmamıştır.


5 isim olması

5 tane isim var ama abdullah ölmüş . o yüzden 4 diyip 5 isim vermişler ;)


çok komiksiniz arkadaşlar

çok komiksiniz arkadaşlar gerçeklerle filmi birbirine karıştırıp birbirinizle saygısızca konuşuyorsunuz... tartşmanın bile seviyesi olur :)


Hurrem Sultanin Istanbulda

Hurrem Sultanin Istanbulda dogmush, oylemi ? Bu da nerden cikti ?


hürrem haseki sultanımız

siz bana bakın siz varya rencide ederim siz kim olupda koskoca sultana çirkin diyorsunuz onlar bizim atalarımız onları korumamız gerek bir daha öyle bir şey dediğinizi duyarsam bitersiniz


Meryem Uzerli

Harika Oyuncu Süper Canlandırıyor Karakteri


hürrem sultan

BENCE HÜRREM SULTAN GERÇEK HAYATTA ÇOK İYİ BİRİ.AMA DİZİLERDE KÖTÜ KADIN OLARAK GÖSTERİLİYOR.


mahidevran has haseki kim

mahidevran has haseki kim dediyse tam bir salak hürrem haseki sultandır.mahşdevran kim ki eik bak hürreme 4 şehzade 1 sultan anası. o köle olup haseki sultan olup öldü ama kızı sultan doğup sultan olarak öldü.söyledikleri gibi hürrem 100 yılın hasekisi.padişaha nikah kıydırtan tek sultan.haseki hürrem sultanın üstünlüğü zaten belli. bunu söylemeye gerek yok.mahidevran muhteşem yüzyılda sadece bir kere halvete girdi. hürremse sayısız.zaten mahidevran mustafa öldükten sonra fakirlik içinde olmuş.hürrrem kadere karşı koydu. bir köleden bir sultan yarattı.hür oldu. nikahkıydı. valide sultan oldu.ama oğlu tahta geçmeden.hürrem haseki tarihe sığmaz.süleyman tek güzeller içinde sultanı. amber
i miskini kölesi cariyesi sultanı beş evladının anası nikahlı karısı. burda üstünlük bilinsin.mahidevran kim ki.mahidevrana sultan bile değil. çünkü hürrem kadar asil değil ezik işte naparsın gerizekalı tou topu bi çocuk vermiş salakhaseki hürrem sultan


Hürrem sultan ne ilk ne tek nikahlı sultandır.

Bu kadar saçmalanmaz. Dizide gördüklerinizin etkisiyle konuşan ahmak zavallılar. Bir kere hürrem sultan kösem ve safiye sultanlar ile turhan sultan entrikacı bilinir: hürrem dışında kalnların evlatları çok küçük yaşta padişah olmuşlardı. Hürrem sultanın entrtikaları sonucunda kanuni evladı tahta çıktı. daha evvelki şehzadeler kimi aceleci davrandı kimi de validelerinin etkisi hatta gölgesinde kaldılar.
asıl düzeltmek istediğim şey sultanlar ve nikah konusu. Yıldırım bayezid hanın ölümünden sonra eşinin başına gelenler ve yaşadıkları nedeniyle örfi bir kural olarak sultanların evlenmesi yasaklandı. Bu yasağı kanuni sultan süleyman hürrem ile kaldırdı. yüze yakın padişah nikahlısı eş olmuştur. Tek nikahlı da hürrem sultan değil ilk nikahlı da değil.


Tarih bilmeyen ilkel insanlar bu konuyu kirletmesin lütfen.

Hürrem çirkin mahidevran güzel , hürrem güzel mahidevran çirkin.Ne oluyo bu türk milletine ya ? Biz nası padişah eşlerini sınayabilir bir hale geldik ? Açıkçası üzülüyorum..Tarih okumayan yobaz insanlarda var bu dünyada..Fakat hiçmi kitap okumazlar diye düşünüyorum..Mahidevran Hasekilikten düşmüş bir Hatundur evet..Türbesine de gittim..Oradada Şehzade Mustafa ve Mahidevran Hatun yazıyordu..Çıkıpta burada Mahidevran Has haseki felan demeyin..Hepiniz diziyi izliyorsunuzdur biliyorum..Ama mahidevranın düşüşünüde göreceksiniz..Zaten osmanlıda has haseki diye bir kavram yoktur..Artık Kim uydurduysa..Hürrem Sultan ise Kanuninin gerçek gözdesidir..Saray Hayatı Bir imparatoriçe misali süre geçmiştir..Dizide her türlü saçmalık var..Mahidevran haremi yönetmedi..Valide Sultandan sonra Hürrem Sultan 24-27 yıl yönetmiştir..Diziyi izleyipte buraya gelip adi bir şekilde kimseyi eleştirmeyin..Eleştireceksenizde doğru bilgileriniz oldugundan EMİN OLUN !


tabiki HÜRREM daha güzel

baştan 68.yorumu yapan kişi sana söylüyorum HÜRREM şımarık ve yalancı diyen kişi:tabiki HASEKİ HÜRREM SULTAN daha güzel mahidevran kimmişki güzel olsun.HÜRREM hem güzel kusursuz akıllı zeki ...HÜRREM SULTAN okadar zekiymişki devleti ailyyeye isyan çıkaracak kadar akıllıymış...O köle bir kızdı şimdiyse gerçek güzel...Çünkü o''HASEKİ HÜRREM SULTANDI''Şimdi Anladınmı.


Sultan Suleyman Han Hazretleri

salam Turk dostlarimiz.men Azerbaycanliyim,ve Muhtewem yuz yila bakiyorum.cok sevimli bir dizi,siz Huremi,yada Mahidevrani tartiwmaktansa sevininki sizin dizinize dunya bakiyor!Russya sizin diziyi izliyo,ve bawka ulkelerde!Azerbaycanda izliyor.Benim Osmanli imperiasina saygim sonsuz,ama gerek Sultan Suleyman Kanuni Hureme aldanmazdi,hurem cok agilli!Hurem olmasaydi Osmanli belki bu gunde vardi.men muhtewem yuz yilda Ibrahim pawaya sayqim cok.Turk arkadawlarim Tarihinizi Sevin!


azeri kardeşime aynen

azeri kardeşime aynen katılıyorum ve teşekür ediyorum


tarih

tarihteki olaylarla dizideki olaylar birbirinden farklı . ama hürrem sultanın kırımdan gelip de mahidervran SULTAN ın yrine geçmesi doğru ŞEYTAN hürrem


hürremin oyunları

bence hürem cok günahtı herkes onu dışlıyordu en zor hayat onunki...


bence haksızsınız o

bence haksızsınız o güzelliğiyle süleymanı kendisine çekiyor


fatma ilayda lük hüreme çok

fatma ilayda lük hüreme çok meraklıdır bunun için böyle yerlere girdi


hürem şeytan dan da şeytan

hürem şeytan dan da şeytan kötü biri


hürrem oyunlarına karşılık

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar zavallı kadın bence hürremin yaptığnı (oyunları) hepsi hak etmiş


ben iran da tabriz den bu

ben iran da tabriz den bu diziyi izliyorum
ama kach gundur bizim star da kral pop gorunuyor
ben ne yapim??????????
bir de uzur dilerim bizim fontumuz sizinen farkli benim computerim den bazi kilimeriniz yokdu mesele sh ya ch


Mahidevran hatun değildir

Mahidevran hatun değildir yazıyı düzeltelim.Mahidevran Has Haseki Sultan'dır.


mahidevran hatundur

bence mahidevran hatundur.HÜRREM ise Hasekidir


oğlu öldürülünce hatun oluyo

oğlu öldürülünce hatun oluyo


yok ya tarihteki ilk ve tek

yok ya tarihteki ilk ve tek haseki sultan hürremdir


of susun hüreem çirkin

of susun hüreem çirkin anladık


of susun hürrem çirkin

bence bu yazıyı yazan filmi çok iyi izlememiş.Hürrem Haseki Sultan güzel ve müslümandır.Kalbi temizdir.......


hürrem mi

O mu çirkin? Var ya o büyük kadın haa...Ama malesef rahmetli oldu..Allah ramet eylesin


hayır Hürrem asla çirkin

hayır Hürrem asla çirkin deyil Hürreme çirkin diyen çirkindir


sEN insanmısın?

Sen Nası bi yaratıksın ölmüş kadının arkasından çirkin diyosunn.. ?


sen çok mu güzeLsin . ?

sen çok mu güzeLsin . ?


çok güzelim şkrim!

çok güzelim şkrim!


Arkadaşlar dizide herşeyi

Arkadaşlar dizide herşeyi çarpıtarak anlatılıyorlar.Şöyle düşünün.Süleyman seferlere çıkıyor ama dizide sürekli saraydı.Ayrıca bazı arkadaşlara katılıyorum bende Mahidevranın daha güzel olduğunu okudum.Ama diğer arkadaşlarda haklılar demek ki Hürrremde zekiymiş ki Süleyman ona aşık olmuş.Bu yüzden lütfen burda ergen işi konuşmalar yapmayın.Siz dizideki Hürreme bakarak Hürrem çok güzelmişsiniz ya da Mahidevranın kötü biri diyemezsiniz.

Zavallı Şehzade Mustafa Hürrrem sultanın komplosu yüzünden babası tarafından öldürüldü.Belkide şehzade Mustafa ölmeseydi ve tahta geçseydi en azından kendi döneminde ülkeyi çok iyi yerlere getirebilirdi.


sultan süleyman cihan

sultan süleyman cihan padişahı ise HÜRREM haseki de cihan sultanı hürrem öyle salih bir müslümanmış ki hiçbiriniz onun eline su bile dökemezsiniz ayrıca hürrem sultan osmanlının en güzel ve en zeki kadınıymış mahidevrana gelince o mustafayı taht sevdasıyla büyüttü ve ilk önce mahidevran mehmeti öldürttü yani o başlattı ne yaşadıysa hak etti hürrem sultan hak etmediği halde iki katını yaşadı meryem uzerlininde rölü bu.


lütfen bilmeden yazma birşey

arkadaşım ozaman hürreme iyi davransalardı ya çekmediği çile kalmadı ayrıca hürrem çok güzel değil güzel mahidevran harika ama güzellik değil akıl ön planda dizidede gördüğnüz gibi hem hiç birşeyi yok dizinin herşeyi düzgün anlatıyo dizinin etkileyici olması için biraz insanları etkilemek gerekiyo sana haksızsın demiyorum ama bu dizi sayesinde osmanlının gerileme dönemini sadece adını duyduğmuz belki duymadığmız kişieri öğrendik bidaha araştırma yapmadan düşünmeden açıklama yazma!


evet sana katılıyorrum

evet sana katılıyorrum amerikalıların kızılderilere zulüm yapıp tamtersini film olarak yansıtmaları gbi...sürekli haremde olsaydı onca zafer nasıl olacaktı bari insan geçmişi ile iyi övünür...


hürrem sultan

bence de çünkü hürrem sultan dizide çok hayin birkadın ve hiç güvenilir değil


arkadaşlar bakın

Arkadaşlar sultan süleyman tahtta kaldığı sürece hayatı seferde geçmiş bir hükümdardır.
siz diziye bakmayın dizide karıdan kızdan başka bişey düşünmeyen bir adam gibi
ve onun yanına odasına cariyeler sürünerek girermiş hürrem sultan posta koyuyor hünkara YOKYAAAA....


HÜRREM SULTAN MUHTEŞEM YÜZYIL

BENCEDE EN AKILLI ZEKALI VE GÖSTERİŞLİ GÜZEL OLAN HÜRREM BAYILIYORUM ONUN O DİZİDEKİ HALİNE ÇOK TATLI VE GÜZEL HÜRREM SULLTAN SENİ ÇOK AMA ÇOK SEVİYORUM BU DİZİNİN TADI TUZU SENSİN SEN SAYGILARIMLA SENİ KOCAMAAN ÖPÜYORUM


Hurrem Sultan sen harika bir

Hurrem Sultan sen harika bir sultansin.


hürrem sultan

hayır anlatılanlara göre süper bir sultan değil cani ve iktidar için herşey yapar bence çünkü hep yalan filan çevirmişş şehzade mustafanın ölümüne sebep olmuşş bir katil olmuş böyle biri nasıl sper olabilir haklıyım ben


2. Selim

kanuniden sonra tahta oğlu 2. selim geçti.


tarihe ilgimin yorumu

Ben Türk'üm,tarihte ilk Türk adının duyuldugu Altay yaylalarındaki ilk atam [ herkimse ] 20.yüzylda dogmuş ve yaşamış ve bildigim ensonki atamla benim için hiçbir farkları yoktur.her ikisinide bugün topraga vermiş gibi yadediyorum.bu ikisini ve ikisinin arasında ki yaşanmış olayları ögrenmek en dogal hakkımdır diye düşünerek yazılı TARİHLERİ inceliyorum vede onların yaşamlarını hissediyorum..yaşamlarıyle,sevapları ve günahlarıyla onları içtenlikle kabüllenip,böyle bir ırkın asil kanını taşımakla gurur duyuyorum


harika vede gayet akılcıl bir

harika vede gayet akılcıl bir yaklaşım.bende gurur duyuyorum böyle avrupayı titreten ataların torunları olmaktan.keşke şimdide o zamanki gibi güçlü bir ülke olabilsek türkün müslümanın gücünü zekasını ve adaletini tüm dünyay gösterebilsek...ALLAH mekanınızı cennet eylesin amin..


hürrem

gercekteki hürrem cook çirkin mahidevran daha güzelmiş


benim senden güzel olduum

benim senden güzel olduum gibi


eğer google ikisininde adını

eğer google ikisininde adını yazıp bakarsan gerçek hürremin mahidevrandan daha güzel olduğunu görürsün


cevap

süleyman güzellikten çok akla bakarmış ama...


evet hurrem daha çırkın

evet hurrem daha çırkın


Bu gidişata bakıyorumda bune

Bu gidişata bakıyorumda bune averelik bune vurdum duymazlık bu bahsettiğimiz şahıslar bizim şanlı tarihimizin birer temel taşlarıdır.her işinizi tamamladınızda Kanuni Sultan sü leymanın hanımlarının çirkin yada güzeliklerimi kaldı.Hayatı boyunaca at sırtından inmemiş seferden sefere koşmuş Viyana kapılarına kadar dayanmış bu şahsiyetin hakkında hiçbirşey bilmediğiniz ne kadar da belli.Avrupalılar en basit olyları bile nasıl abartarak kahramanlık hikayeleri yazıyorlar.Biz Türk milleti ise tarihimizi inkar ediyoruz.Lütfen tarihimizi tarih kitaplarından okuyun.bırakın bu boş işleri.


hayır bence en güzel hürrem

hayır bence en güzel hürrem


Hayır hürrem sultan gerçekten

Hayır hürrem sultan gerçekten kafası şeytan gibi çalışıyomuş o zamanın en güzel hatunu Mavi Devran haseki Sultan dır.


kim dedi?

kim dedi?


hürrem

nerden biliyosun, ordamıydın?!


herkes okusun

çoğu kişiniz hürrem yada m.devran diyor bir söz vardır ZEVKLER VE RENKLER TARTIŞILMAZ.... herkes istediğini sevebilir mesela bn hürremi severim ama mahidevranı sevenede saygı duyarım...mahidevranı sevenler hürreme suç atmayın nolur siz hürremi sevenler sizde mahidevrana suç atmayın tamam herkes istediğini sevebilirr bu yüzden dediğim gibi ZEVKLER VE RENKLER TARTIŞILMAZ


TARTIŞILMAAZ OLAAN HASEKİ, HÜR, NİKAHLI, AKILLI, CAZİBEDAR, GÜZE

O RUTENYALI BİR KÖLEYDİ ONA ACIMADILAR DÖVDÜLER,ZEHİRLEDİLER,ZİNDANLARA ATDILAR.GUNAHSIZCA SÜRGÜN ETDİLER KAÇ DEFA,EVLATLARINDAN AYIRDILAR,ŞEHZADESİNE CANININ PARCASI MEHMEDE SUT VERMEYE BİLE KOYMADILAR,ŞEHZADELERİNE GİDERKEN SUİKAST YAPDILAR,YAAAKDIIILLAARR,EN SADIK CARİYESİNİ ÖLDÜRDÜLER,ATINI KATL ETDİLER,SÜLEHMANDAN AYIRDILAAR,TANYA SADIKA MAHİDEVRAN İZABELLA FORTUNAYI HÜNKARA SUNDULAR Kİ O HURREMİ UNUTSUN.ŞİMDİ SİZ SÖYLEYİN MAHİDEVRAN BUNLARA KATLANIRDIMI?BU HAKARETLERE RAMEN BU BAŞARILARI KAZANIRDIMI?ONUN YANINDA SADIRI AZAM,VAZİRİ AZAM İBRAHİM PAŞA,VALİDE SULTAN VARDI.BUNLARA RAMEN HURREM KAZANDI.HEM VALİDENİN ÖLÜMÜYLE MAHİDEVRANIN KENDİ AYAKLARINDA DURAMADIĞI BELLİ OLDU.HURREEEMDİR ASIL SULTAN


haklısın

ilk defa sen böyle dedin haklısın zevkler ve renkler tartışılmaz


bence arkadaşımız haklı

bence arkadaşımız haklı arkadaşlar


Bildigin geri zekalisin,

Bildigin geri zekalisin, okadar yani


bence de

bence de


mustafa yı hürrem mi öldürttü ??????

evt hürrem öldrttü çünkü onun oglunun rakibiydi ...


hürrem

mal mal konusma bn hürremi tutuyorum.hurrem oldurtmedi.mahidevranı hıç sevmıom


Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b> <center>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar