TarihSayfası tarihsayfasi.comTampliyeler ve Dürziler

Haçlılar?ın Kutsal Topraklar?da egemen oldukları dönemde, Tampliyeler?in karşılaştığı Doğu?ya özgü birçok gizemci inanç akımlarından biri de Dürzilik?tir. Dürziler?in inanç sisteminin ve ezoterik uygulamalarının Tampliyeler?i etkilediği sıkça ileri sürülen bir savdır. Bu sava göre Tampliyeler, daha sonra Avrupa?ya aktarılan ve zamanla Masonluk sistemine yerleşen bir takım inanç ve geleneklerinin esinini Dürziler?den almışlardır.

Tampliyeler?in Dürziler ile bağıntısının hem tarihsel hem de geleneksel bir takım kanıtları olmakla beraber, bunun Masonluk ve Tampliyeler üzerinde ne gibi etkileri olduğu konusunda yalnızca varsayımlarda bulunulabilir.

Leonard W. King?in Gnostikler ile ilgili yapıtında ileri sürdüğüne göre: ?Mısır halifesi Hakim?in mezhebin kurucusu olduğu ileri sürülmesine karşın Dürziler?in, Procopius?un VI. yüzyılda Lübnan ve Suriye?de hızla çoğaldıklarını söylediği Gnostik mezheplerin kalıntıları olmaları daha akla yakındır. Komşuları arasındaki yaygın kanıya göre Dürziler, dana şeklindeki bir puta tapınmakta ve gizli toplantılarında Roma döneminde Ophitler?e (yılanı kutsallaştıran ve ona tapan bir tarikat), Ortaçağda Tampliyeler?e ve çağımızda da Masonlar?a atfedilen törenler yapmaktadırlar.?

Bu görüşün başka yazarlarca da onaylandığı görülüyor. Ancak King?e göre, önemli ve ilginç olan nokta: ?Dürziler?in kendi önderlerinin İskoçya?da gizlendiğine inanmalarıdır?. Kuşkusuz bu, Tampliyelerin o yörede çok güçlü oldukları dönemlerden kalma bir inanıştır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b> <center>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar