TarihSayfası tarihsayfasi.comSika Ve Zayıflara Şâmil Olanlar

Bu hususta ilk te´lîflerden biri Kâtibu´l-Vâkidî diye mâruf Muhammed İbnu Sa´d´ın (v. 235/849) et-Tabakâtu´l-Kübrâ´sıdır. Sahâbe, Tâbiin ve Etbauttâbiîn´den birçoklarını inceler. Bazıları hakkında uzun, bazıları hakkında çok kısa mâlûmât verir. Sekiz cilt olup, son cilt kadınlara tahsîs edilmiştir.

Bu gruba Halîfetu´bnu Hayyât´ın (v.230/844), Nesâî´nin (v.303/915), Müslim İbnu´l-Haccâc´ın (261/874) et-Tabâkat´ları, İbnu Ebî Heyseme´nin (279/892) Târih´i, Buhârî´nin et-Târîhu´l-Kebîr, et-Târîhu´l-Evsat ve et-Târîhu´s-Saği adlarını taşıyan üç aded târihi, Ali İbnu´l-Medînî´nin sahâbe üzerine te´lifatı, İbnu Hazm diye bilinen Hüseyin İbnu İdris el-Ens

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b> <center>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar