TarihSayfası tarihsayfasi.comHusûsî Müellefatın Ricaline Tahsîs Edilen Kitaplar

Buhârî´nin ricali için Ahmed İbnu Muhammed el-Kelâbâzî (398/1007), Ebu´l-Velîd el-Bâcî (474/ 1081 ) vs. Müslim´in ricâli için Ahmed İbnu Ali İbnu Mencuye (v. 428/ 1036), Hüseyin İbnu Muhammed el-Hibbânî (498/1104) Ebu Dâvud´un ricâlini, Suyûtî Muvatta´ın ricâlini, Ebu Muhammed ed-Devrakî Tirmizî´nin ricalini cemeden müelliflerdendir.

Şüphesiz burada birer ikişer örnek vermekle yetindik. Aslında bu ana kaynakların ricalini gerek müstakillen ve gerekse müştereken tahlil eden kitaplar sayıca çoktur.

Bilhassa Kütüb-i Sitte ricalini topluca inceleyen eserler de telîf edilmiştir. Bunlardan en tanınmışı Abdülganî İbnu Abdilvâhid el-Makdisî´ye (600/1203) aittir. Eseri el-Kemâl fi Esmâi´r-Rical ismini taşır. Bunu Ebu´l-Haccâc el-Mizzî (742/1341) yeni ilâvelere tehzîb ederek Tehzîbü´l-Kemal fi Esmâ´i´r-Ricâl adını verdi. Sübkî´yi: "Misli te´lif edilmemiştir" demeye sevkedecek kadar Câmi bir mahiyette ve zenginliktedir. Bazıları: "Böyle bir kitap te´lîf edilemez" diye değerlendirmiştir.

Tehzîbu´l-Kemal´i birçokları ihtisâr etmiştir. Zehebî´nin ihtisarı Tezhîbü´t-Tehzîbi´l-Kemal diye isimlenir. Bunu da ihtisar eden Zehebî son esere el-Kâşif adını verir. İbnu Hacer, yaptığı ihtisara yeni ilaveler de yapar ve eserine Tehzîbü´t-Tehzîb adını verir. Bunu da ihtisar eden İbnu Hacer Takrîb´ü´t-Tehzîb´i ortaya kor. Her ikisi de matbudur. Tehzîbü´t-Tehzîb 12 cilttir, son cildi Kitâbul´l-Küna´dır, burada, künyesi nisbeti ile bilinenler, mübhemler vs. açıklanır. Takrîbü´t-Tehzîb´de ilâve ricâlden başka, her râvinin kaçıncı tabakada olduğu belirtilir. Bunlar Kütüb-i Sitte ricali ile meşgul olacakların ilk müracaat edecekleri kaynağı teşkîl ederler.

İbnu Hacer burada Mizzî´nin eserini tehzîb ederken, onun raviyle ilgili verdiği menkîbe, fezâil nevinden fazlalıkları, hadîs aldığı hoca ve verdiği talebelerden tali olanların isimlerini, doğum ve ölüm tarihleriyle ilgili münakaşaları atmıştır. Daha kullanışlı, daha pratik bir şekil vermiştir. Ayrıca bir kısım yeni ilâvelerle muhtevayı zenginleştirmiştir.[277]

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b> <center>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar